informacja dla Klientów sklepu internetowego SKINS.PL

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) F.H."Fair-Play" S.C.  z siedzibą w Nowym Targu, ul.Parkowa 14 34-400 Nowy Targ  informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się F.H."Fair-Play" S.C.  z siedzibą w Nowym Targu, ul.Parkowa 14 34-400 Nowy Targ . Kontakt z F.H."Fair-Play" S.C.  możliwy jest także pod adresem mailowym: info@skins.pl

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od F.H."Fair-Play"S.C., w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz F.H."Fair-Play"S.C. usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.

4. F.H."Fair-Play" S.C.  nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na Pani/Pana rzecz zamówienia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych F.H."Fair-Play.S.C. oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń . Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: info@skins.pl

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.

Informacja dla osób korzystających z newslettera.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) F.H."Fair-Play" S.C.  z siedzibą w Nowym Targu, ul.Parkowa 14 34-400 Nowy Targ   informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H."Fair-Play" S.C.  z siedzibą w Nowym Targu, ul.Parkowa 14 34-400 Nowy Targ   Kontakt z F.H."Fair-Play" S.C.  możliwy jest także pod adresem mailowym: info@skins.pl.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu wysyłania Pani/Panu informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

3. F.H."Fair-Play"S.C.  nikomu nie przekazuje danych osobowych podanych przez Panią/Pana podczas zapisu na newsletter.

4. F.H."Fair-Play"S.C. nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

7. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację zamówienia. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody i wypisania się z newslettera.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.